Вътрешен човек

Original russell crowe 01
Постоянно ме обвиняват, че съм високомерен. Не съм високомерен - съсредоточен съм | Ръсел КРОУ