Александру ЧИУРЕА

Original %d0%a1%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5 %d0%bd%d0%b0 %d0%bd%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d1%85%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b0 %d0%90%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d1%83 %d0%a7%d0%98%d0%a3%d0%a0%d0%95%d0%90 %d0%b7%d0%b0 %d0%b4%d1%8a%d0%bb%d1%8a%d0%b3 %d0%b8 %d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2 %d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%82 01
Закусвайте в тишина | Съветите на неврохирурга Александру ЧИУРЕА за дълъг и здрав живот