art

Original %d0%9c%d0%b0%d1%80%d0%ba %d0%a8%d0%90%d0%93%d0%90%d0%9b 01
Знанието се втъкава у нас с раждането, заедно с кръвта ♠ Марк ШАГАЛ