българска история

Original spasyavaneto na balgarskite evrei 01
Ваше Величество, в име Божие, усърдно моля за милост към евреите! | Спасяването на българските евреи