Блумовден

Original james joyce 01
Действията на хората са най-добрите интерпретации на техните мисли ~ Джеймс ДЖОЙС