Болката като шанс

Original %d0%92%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b0 %d0%98%cc%86%d0%95%d0%a0%d0%9e%d0%a2%d0%98%d0%a7 01
Едва чрез болката, човекът осъзнава, че е жив, че съществува | Владета ЙЕРОТИЧ