Дечко Узунов картини

Original dechko uzunov 01
Това, което си създал, това е твоят живот ~ Дечко УЗУНОВ