Джон Фаулз

Original %d0%94%d0%b6%d0%be%d0%bd %d0%a4%d0%90%d0%a3%d0%9b%d0%97 01
Измират не само редки видове животни, но и редки видове чувства ~ Джон ФАУЛЗ