Джон Милтън

Original ad i ray  01
Разбира се, в Рая климатът е по-добър, но в Ада компанията е много по-приятна ♠ Ад и Рай