Джордж Карлин

Original koleda 01
Онзи, който не носи Коледа в сърцето си, никога няма да я намери под елхата