философия

Original a%d0%b1%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%bc%d0%b0%d0%bd %d0%94%d0%b6%d0%b0%d0%bc%d0%b8 01
Безгрижието е причината за всички беди ~ Абдурахман ДЖАМИ