ФИЛОСОФИЯ И ПСИХОЛОГИЯ

Original %d0%9b%d0%b8%d0%b7 %d0%91%d1%83%d1%80%d0%b1%d0%be 01
Твоята голяма отговорност си ти самият, твоята собствена личност ~ Лиз БУРБО