философия за живота

Original %d0%a5%d0%b0%d0%bb %d0%aa%d0%a0%d0%91%d0%aa%d0%9d 01
Свободни сме да избираме отношението си към живота, въпреки обстоятелствата ~ Хал ЪРБЪН