философия за живота

Original %d0%93%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b8%d0%b8%cc%86 %d0%93%d0%a3%d0%a0%d0%94%d0%96%d0%98%d0%95%d0%92 01
Не се привързвай към онова, което може да те разруши впоследствие ~ Георгий ГУРДЖИЕВ