философия за живота

Original %d0%9c%d0%b8%d0%b3%d0%b5%d0%bb %d0%b4%d0%b5 %d0%a3%d0%9d%d0%90%d0%9c%d0%a3%d0%9d%d0%9e 01
Безделникът е един от най-дейните хора ♥ Мигел де УНАМУНО