Георг Вилхелм Фридрих Хегел

Original hegel 01
Бог е началото на всички неща и краят на всички неща ~ Георг ХЕГЕЛ