Глупостта

Original sasha cherny 01
Има ум скептичен, ум критичен, ум практичен, ироничен. Глупостта е само една | Саша ЧОРНИ