Хамлет

Original glenn close 01
Никога не съм искала да бъда мъж - жал ми е за тези неприспособени към живота създания ♥ Глен КЛОУЗ