изобретател

Original nikola tesla 10 te usloviya za adaptatsiya 01
От себе си аз създадох каквото исках - една мислеща и духовна машина ~ Никола ТЕСЛА