класиците на английската литература

Original william shakespeare 01
Просия има в любовта ~ за нея мярка няма ♥ ШЕКСПИР за любовта