ЛИ(РИ)ЧНИ ОТКЛОНЕНИЯ

Original %d0%a0%d0%b0%d0%b4%d0%be%d0%b8%cc%86 %d0%a0%d0%90%d0%9b%d0%98%d0%9d 01
Той не иска друг да го задмине… ♥ Радой РАЛИН