ЛИ(РИ)ЧНИ ОТКЛОНЕНИЯ

Пази вярата си, българино брате! ╫ Светител Николай ВЕЛИМИРОВИЧ
Пази вярата си, българино брате! ╫ Светител Николай ВЕЛИМИРОВИЧ