Лихачев Д.С. Письма о добром

Истинските приятели се печелят на млади години ♥ Дмитрий ЛИХАЧОВ
Истинските приятели се печелят на млади години ♥ Дмитрий ЛИХАЧОВ