Макс Фриш

Original %d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%81 %d0%a4%d0%a0%d0%98%d0%a8 01
Щом не върши нищо, човек се изправя пред опасността да започне да мисли ~ Макс ФРИШ и една история за изгубения смисъл