Максим Горки

Original maxim gorky 01
Най-скъпоценното в света е веществото на нашия мозък ~ Максим ГОРКИ за интелигенцията