модерно изкуство

Original andy warhol 01
Винаги казват, че времето променя нещата, но всъщност ти сам трябва да ги промениш ~ Анди УОРХОЛ