НАРОДНО ТВОРЧЕСТВО

Не ти се позволява да живееш безразлично: направи си точен закон, защото животът е подвиг и борба ╫ Йоан ЗЛАТОУСТ
Не ти се позволява да живееш безразлично: направи си точен закон, защото животът е подвиг и борба ╫ Йоан ЗЛАТОУСТ