Основни етапи на детството

Original fransoaz dolto 01
За детето всичко е означаващ език. Ролята на казаното и на действието | Франсоаз ДОЛТО