отношения между партньори

Original bolestta kato pat detlefsen dalke 01
Едно партньорство постига целта си, когато човек вече не се нуждае от другия