Писма и дневници

Original lord byron 01
Присмехът е единственото оръжие, което не ръждясва от английския климат ♥ Лорд БАЙРОН