поуки

Original %d0%90%d0%ba%d0%b0%d0%b4. %d0%98%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bb %d0%93%d0%95%d0%9b%d0%a4%d0%90%d0%9d%d0%94 01
Преди да започнете да се перчите, трябва да се научите да летите ~ Акад. Израил ГЕЛФАНД