Пробуждане

Original %d0%9e%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d1%8a%d1%80 %d0%a1%d0%90%d0%9a%d0%a1 01
Само при човека болестта може да се превърне в начин на живот | Оливър САКС