РАДИЧКОВ за Григор ВАЧКОВ

Original %d0%a0%d0%90%d0%94%d0%98%d0%a7%d0%9a%d0%9e%d0%92 %d0%b7%d0%b0 %d0%93%d1%80%d0%b8%d0%b3%d0%be%d1%80 %d0%92%d0%90%d0%a7%d0%9a%d0%9e%d0%92 01
Беше се научил, ако види красиво дърво, да ръкопляска, както се ръкопляска в театър ♥ РАДИЧКОВ за Григор ВАЧКОВ