Религиозен философ

Original %d0%90%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%8a%d1%80 %d0%9a%d1%80%d1%8a%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2 01
Днес децата живеят в една душна безнравствена атмосфера ~ Александър КРЪСТНИКОВ