Рене ДЕКАРТ

Original %d0%a0%d0%b5%d0%bd%d0%b5 %d0%94%d0%95%d0%9a%d0%90%d0%a0%d0%a2 01
Защо онези, които гневът кара да се изчервяват, са по-малко опасни от тези, които пребледняват | Рене ДЕКАРТ