Рене ДЕКАРТ

Original %d0%a0%d0%b5%d0%bd%d0%b5 %d0%94%d0%95%d0%9a%d0%90%d0%a0%d0%a2 01
Умът е градина, в която волята е господар | Рене ДЕКАРТ