родителски страхове

Original %d0%9f%d1%80%d0%b8%d1%82%d1%87%d0%b0 %d0%b7%d0%b0 %d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5 %d0%b3%d1%80%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%b5 01
Ако знаех къде ще паднеш, щях да ти постеля да не се удариш ♥ Товарът на майките