Русия

Original %d0%9f%d1%8c%d0%be%d1%82%d1%8a%d1%80 %d0%af%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87 %d0%a7%d0%b0%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%b5%d0%b2 01
Горко на народ, ако робството не е могло да го унизи. Такъв народ е създаден, за да бъде роб | Пьотър ЧААДАЕВ