Самокритика

Original louise hay 01
„Не ме бива достатъчно” и липсата на любов към себе си ♥ Луиз ХЕЙ