самопомощ

Original stephen covey 01
Начинът, по който виждаме проблема, е проблемът ~ Стивън КОВИ