Стоян МИХАЙЛОВСКИ

Original %d0%a1%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd %d0%9c%d0%98%d0%a5%d0%90%d0%98%cc%86%d0%9b%d0%9e%d0%92%d0%a1%d0%9a%d0%98 01
Човек не може да бъде сам за себе си идеал, сам за себе си начало и край ~ Стоян МИХАЙЛОВСКИ