Учението на суфите

Original hazrat inayat khan 01
Човекът е най-големият егоист и се интересува само от онова, което засяга неговия собствен живот | Хазрат Инаят ХАН