Urban Creatures

Original %d0%92%d0%af%d0%a0%d0%90 %d0%b8 %d0%b0%d1%80%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%8f%d1%82 %d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82 bosoletti 01
ВЯРА ♥ Аржентинският артист BOSOLETTI и чистата поезия на уличното изкуство