Виктор ЮГО

Original %d0%9f%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b6%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0 %d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b0 %d0%91%d0%9e%d0%93%d0%9e%d0%a0%d0%9e%d0%94%d0%98%d0%a6%d0%90 01
Времето е сляпо, а човек е невежа ╫ Парижката света БОГОРОДИЦА