За зрелостта

Original osho 001
Хората, които винаги се съобразяват с другите и с техните мнения, са незрели ~ ОШО за зрелостта