Защо се самоубиват поетите

Original penyo penev 01
Колко трудно е в нашия век да бъдеш честен човек! | Пеньо ПЕНЕВ