Жозеф дьо МЕСТР

Original %d0%96%d0%be%d0%b7%d0%b5%d1%84 %d0%b4%d1%8c%d0%be %d0%9c%d0%95%d0%a1%d0%a2%d0%a0 01
Преувеличението е лъжата на благовъзпитаните хора ~ Жозеф дьо МЕСТР