„Изворът“ Айн Ранд

Единственото същностно зло на земята е да се интересуваш на първо място от другите хора ~ Айн РАНД
Единственото същностно зло на земята е да се интересуваш на първо място от другите хора ~ Айн РАНД