ЛИ(РИ)ЧНИ ОТКЛОНЕНИЯ

Наказва се не престъплението, а глупостта ♠ Кралица Маргарита НАВАРСКА
Наказва се не престъплението, а глупостта ♠ Кралица Маргарита НАВАРСКА