ЛИ(РИ)ЧНИ ОТКЛОНЕНИЯ

Християнството е единственият сигурен път към щастието ╫ Лудвиг ВИТГЕНЩАЙН
Християнството е единственият сигурен път към щастието ╫ Лудвиг ВИТГЕНЩАЙН