ЛИ(РИ)ЧНИ ОТКЛОНЕНИЯ

♥ Да види червеничкото баба Марта, да се поразсмее, слънчицето да пекне!
♥ Да види червеничкото баба Марта, да се поразсмее, слънчицето да пекне!