ЛИ(РИ)ЧНИ ОТКЛОНЕНИЯ

Напредъкът в нашия свят ще е напредък към повече страдание ~ Джордж ОРУЕЛ
Напредъкът в нашия свят ще е напредък към повече страдание ~ Джордж ОРУЕЛ