ЛИ(РИ)ЧНИ ОТКЛОНЕНИЯ

Онова, от което най-много се боиш, често се случва ♥ Лавиния ПЛОНКА
Онова, от което най-много се боиш, често се случва ♥ Лавиния ПЛОНКА