ЛИ(РИ)ЧНИ ОТКЛОНЕНИЯ

„Да живее българският народ, да живее България!“ ♥ Речта на ВАЗОВ по случай 70-годишния му юбилей
„Да живее българският народ, да живее България!“ ♥ Речта на ВАЗОВ по случай 70-годишния му юбилей