ЛИ(РИ)ЧНИ ОТКЛОНЕНИЯ

Справедливият човек е навсякъде в по-неизгодно положение от несправедливия ♥ ПЛАТОН
Справедливият човек е навсякъде в по-неизгодно положение от несправедливия ♥ ПЛАТОН