ЛИ(РИ)ЧНИ ОТКЛОНЕНИЯ

Кръстът е да позволя на другия да бъде несъвършен ╫ Отец Николай ЛУДОВИКОС
Кръстът е да позволя на другия да бъде несъвършен ╫ Отец Николай ЛУДОВИКОС