art

Изящната монументална инсталация „Стоманена трева” ♥ „Дневната красавица“ на SOFIA LIGHTS 2024
Изящната монументална инсталация „Стоманена трева” ♥ „Дневната красавица“ на SOFIA LIGHTS 2024