ДЕЛА И ДОКУМЕНТИ

В нашата страна ние имаме два езика - език и антиезик. И ако не си добър преводач - яка ти душа! ♥ Георги МАРКОВ
В нашата страна ние имаме два езика - език и антиезик. И ако не си добър преводач - яка ти душа! ♥ Георги МАРКОВ