ФИЛОСОФИЯ И ПСИХОЛОГИЯ

♥ Привързаността е най-скромната любов. Тя не си придава важност
♥ Привързаността е най-скромната любов. Тя не си придава важност