ФИЛОСОФИЯ И ПСИХОЛОГИЯ

Новият човек е свързан с вечния човек, с вечното в човека ~ Николай БЕРДЯЕВ
Новият човек е свързан с вечния човек, с вечното в човека ~ Николай БЕРДЯЕВ