ФИЛОСОФИЯ И ПСИХОЛОГИЯ

♥ Качеството на живот не зависи от мнението на другите или от притежанията ни
♥ Качеството на живот не зависи от мнението на другите или от притежанията ни