РОДИТЕЛСТВО

Децата ви трябва да се отдръпнат от вас, за да напуснат дома ♥ Ричард ТЕМПЛАР
Децата ви трябва да се отдръпнат от вас, за да напуснат дома ♥ Ричард ТЕМПЛАР